Google Website Translator Gadget

INTERINOS GALICIA

 CSIF               JUSTICIA      INFORMA

INTERINOS 2015


Interinos


 • Orde do 28 de novembro de 2013 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 • Acceso ao módulo OPAX (Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza) de solicitantes baremados e non incluídos nas bolsas de persoal interino.
  Dende o 2 de novembro de 2010 está en funcionamento o módulo de WebAIX (agora OPAX) que permitirá ás persoas que figuran na lista de admitidos non seleccionados para as bolsas de traballo ou reserva de interinos (a denominada 'reserva da reserva') consultar a súa situación na lista así como a posición do último chamamento efectuado.
  Cómpre salientar que os interesados poderán acceder a través do enlace á OPAX existente na páxina web da nosa consellería coincidindo a súa conta de usuario co DNI. A chamada a unha bolsa de reserva depura a situación do interesado en todas as listas da 'reserva da reserva' (desaparece delas).
 • Resolución do 23 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as listaxes definitivas de incluídos nas bolsas de traballo e de reserva de médicos forenses interinos do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).
 • Resolución do 26 de abril de 2010, da Dirección Xeral de Xustiza pola que se aproban as listaxes definitivas de incluídos nas bolsas de traballo e reserva de funcionarios interinos dos corpos xerais ao servizo da administración de Xustiza en Galicia.
Listaxes definitivas das bolsas de traballo e de reserva
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Listaxe definitiva de excluidos 
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

 • Listaxes de admitidos e baremados non incluídos nas bolsas
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
 • Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 • Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 • Corrección de erros - Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 • Orde do 13 de agosto de 2010 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2009, sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Documentos relacionados

 • Resolución do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia
 • Orde do 28 de novembro de 2013 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia
 • Resolución do 26 de abril de 2010, da Dirección Xeral de Xustiza pola que se aproban as listaxes definitivas de incluídos nas bolsas de traballo e reserva de funcionarios interinos dos corpos xerais ao servizo da administración de Xustiza en Galicia (formato PDF).
 • Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (formato PDF).
 • Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (formato PDF).
 • Corrección de erros - Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (formato PDF).
 • Orde do 13 de agosto de 2010 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2009, sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 • Resolución do 23 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as listaxes definitivas de incluídos nas bolsas de traballo e de reserva de médicos forenses interinos do Instituto de Medicina Legal de Galicia -Imelga- (formato PDF).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia
 2. Corrección de erros á Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre selección e nomeamento de interinos
 3. MODIFICACIÓN DA ORDE DE INTERINOS PÚBLICADA O 18 DE AGOSTO DE 2010
 1. Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
 2. Corrección de erros - Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. 
 3. Resolución do 26 de abril de 2010, da Dirección Xeral de Xustiza pola que se aproban as listaxes definitivas de incluídos nas bolsas de traballo e reserva de funcionarios interinos dos corpos xerais ao servizo da administración de Xustiza en Galicia.


BOLSAS TRABALLO E RESERVA                                          

PONTEVEDRA CXPA

PONTEVEDRA CTPA

PONTEVEDRA CAX

OURENSE CXPA

OURENSE CTPA

OURENSE CAX

LUGO CXPA

LUGO CTPA

LUGO CAX

CORUÑA CXPA

CORUÑA CTPA

CORUÑA CAX

LISTA DE EXCLUIDOS


LISTA DE BAREMADOS NON INCLUIDOS


SERVICIOS WEB


Acceso ao módulo WebAIX de solicitantes baremados e non incluídos nas bolsas de persoal interino.
Está prevista para o día (02/11/2010) a posta en funcionamento do módulo de 'WebAIX' que permitirá ás persoas que figuran na lista de admitidos non seleccionados para as bolsas de traballo ou reserva de interinos (a denominada 'reserva da reserva') consultar a súa situación na lista así como a posición do último chamamento efectuado. 
Cómpre salientar que os interesados poderán acceder a través do enlace á web AIX existente na páxina web da nosa consellería coincidindo a súa conta de usuario co DNI. A chamada a unha bolsa de reserva depura a situación do interesado en todas as listas da 'reserva da reserva' (desaparece delas).
INSTRUCCIONS PARA O ACCESO A APLICACIÓN


Acceso directo a a la aplicación: AIX


-------------------------------------------------------------
FORENSES
----------------------------------------------------------

COMISION DE INTERINOS PROVINCIA DE PONTEVEDRA----------------------------------------------------------------

LLAMAMIENTOS PONTEVEDRA


del 22/12/2010 al 23/12/2010


En este enlace teneis el post de cuando se publicaron las listas definitivas en Galicia, asi como todos los comentarios que han ido surgiendo sobre el tema por si os fuesen de utilidad.