Páginas

Google Website Translator Gadget

viernes, 15 de mayo de 2015

Procedemento devolución paga extra 2012: Galicia

CSIF      JUSTICIA      INFORMA


No DOG dase publicidade ao procedemento para a recuperación dos importes deixados de percibir como consecuencia da supresión da paga extraordinaria, así como a paga adicional do complemento específico  ou pagas adicionais equivalentes, correspondentes ao mes de decembro de 2012.


Os importes correspondentes aos empregados públicos que sigan en activo serán aboados de oficio pola consellería, organismo autónomo ou entidade a través da cal perciba as súas retribucións no mes de maio de 2015 e os correspondentes aos empregados públicos que non se encontren en activo o primeiro día do mes de maio de 2015 serán aboadas polo órgano ao cal lle correspondese satisfacer as pagas suprimidas, logo de solicitude  no modelo que se xunta no DOG

 ENLACE O DOG
SALUDOS

PRIMERA FUERZA SINDICAL EN JUSTICIA A NIVEL NACIONAL


CSI  Defendiendo lo público

Central Sindical Independiente y de Funcionarios    Sector  Justicia   

c/ Fernando el Santo, nº 17, 2ª 28010 MADRID 

Teléfono: 91 567 44 69 y 91 567 59 91  

web: http://www.csi-f.es/sector/administracion-justicia/ambito/nacional 

correo electrónico: justicia@csi-f.es

 


 


No hay comentarios:

Publicar un comentario