Páginas

Google Website Translator Gadget

jueves, 12 de marzo de 2015

2015 PLAZAS CONCURSO CATALUÑA

CSIF      JUSTICIA      INFORMA

 

 

 

Buenas tardes, adjunto os envío la nota que ha enviado el Departament de Justicia junto con las plazas que proponer sacar para el Concurso de Traslado previsto para abril del 2015. Os rogaríamos que hicieraís llegar todas aquellas alegaciones que consideréis oportunas a fin de presentarlas al Departament de Justicia antes del día 17 de marzo independientemente del escrito que presentaremos encontra de los bloqueos masivos de plazas de algunos partidos judiciales o jurisdicciones.

Un saludo. 

 

Bon tarda,

 

Tal i com us vàrem indicar en la darrera reunió de mesa us trameto adjunt el fitxer amb l'oferta de places per al concurs general de trasllats d'enguany per tal que ens formuleu les observacions que estimeu oportunes.

 

Tal i com ja es va avançar a la Mesa, l'oferta de places en el present concurs comprèn totes aquelles places no ocupades en l'actualitat per personal titular (és a dir, les ocupades per personal interí, funcionaris en comissió de serveis, adscripcions provisionals, substitucions en cos superior i places desocupades), llevat d'un conjunt de places que queden bloquejades per diferents motius que passem a descriure:

 

1)Places reservades per a l'oferta pública per al 2015 dels cossos de GPA (70), TPA (167) i AJ (205).

 

2)Places de GPA que es reserven per als reingressos en el cos dels secretaris substituts. Com es va dir en Mesa, s'han canviat les reserves que fins el moment tenien els interessats a fi i efecte de no bloquejar indefinidament les destinacions.

 

3)Places de tots els cossos dels  partits judicials de Catalunya que hagin d'experimentar un decrement d'efectius en el trànsit des de l'estructura actual de plantilla a la nova estructura de l'oficina judicial (NOJ) menys Barcelona que s'ha blocat una part del decrement previst.

 

4)Places de tots els cossos dels partits judicials on està previst a curt termini dur a terme la implantació de nova oficina i que són El Prat de Llobregat, El Vendrell i Amposta. Tampoc no s'ofereixen a resultes les places d'aquests partits. 

 

5)Places de TPA dels Jutjats d'Instrucció de Barcelona i algunes de GPA. Les resultes de cos de TPA no s'oferta, en canvi la majoria de cos de GPA si.

 

6)Places de tots els cossos del TSJ-Servei de Suport, SAC'S Civil, Social i Penal de Barcelona , OAC'S de Catalunya (la majoria) Aquests òrgans tampoc s'oferten a resultes.

 

7) VIDOS exclusius. S'ha bloquejat alguna plaça i també alguna resulta, però si que surten a concurs les places que no estan afectades per una possible reordenació.

 

8)Places de tots els cossos dels òrgans amb funcions de Registre Civil i Registres Civils Exclusius no ocupades per titulars, així com places dins dels diferents partits judicials que haurien de servir de destinacions futures a funcionaris titulars que presten serveis als òrgans anteriorment esmentats en el moment en que el RC "abandoni" l'administració de justícia i calgui reubicar els seus funcionaris. Es bloquegen a resultes les places dels òrgans afectats que encara manca alguna vacant.

 

9)Places de tots els cossos que cal reservar a funcionaris que ocupin actualment llocs singulars en l'Oficina Judicial i que, normativament, al cap d'un any de prestar serveis poden renunciar als llocs obtinguts per concurs específic.

 

10)Places que es preveuen en la RLT com a places de lliure designació.

 

11)Àrea de Treball d'Execució de l'Hospitalet i Vilanova. Es bloquen vacants i resultes.

 

Durant la setmana rebreu un quadre/resum en el qual s'explicitarà, en el cas de partits judicials on hi ha implantat un pla pilot, la pertinença concreta de les places ofertades: jutjat propiament dit, servei comú o àrea de treball d'execució.

 

Es molt important que alhora de fer-nos arribar les vostres observacions, us demano que:

- Acumuleu en un únic correu electrònic totes les vostres observacions. Any rera any ens trobem en que cadascun dels àmbits "provincials" de cada organització sindical ens envia les seves apreciacions i això dificulta l'anàlisi de la demanda i els possibles canvis a introduir. Insistim en que ens envieu un únic correu per sindicat que comprengui les observacions de tots els territoris.

- Aquestes observacions cal que les envieu correu electrònic al correu (mviger@gencat.cat).

-Disposeu fins el proper dimarts 17 de març a les 15.00 hores per fer-nos arribar els vostres observacions i/o comentaris.

 

Finalment demanar-vos que envieu les observacions sols per correu i que no feu peticions per telèfon.

 

Gracies.


 

CATALUÑA 2015 

GENERAL
SALUDOS

PRIMERA FUERZA SINDICAL EN JUSTICIA A NIVEL NACIONAL


CSI  Defendiendo lo público

Central Sindical Independiente y de Funcionarios    Sector  Justicia   

c/ Fernando el Santo, nº 17, 2ª 28010 MADRID 

Teléfono: 91 567 44 69 y 91 567 59 91  

web: http://www.csi-f.es/sector/administracion-justicia/ambito/nacional 

correo electrónico: justicia@csi-f.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario